Ansvarsfraskrivelse

Humlegaarden AS – humlesite.eu hverken representer eller bekrefter nøyaktigheten eller påliteligheten av enhver informasjon i innhold eller annonser, distribuert gjennom eller lenket, lastet ned eller funnet i tjenester i innhold på denne nettsiden. Heller ikke kvaliteten av produkter, informasjon, materialer vist, kjøpt eller anskaffet, som et resultat av en annonse innhold funnet på dette nettstedet, eller i forbindelse med tjenester her.

Du bekrefter med dette at enhver handling eller følge av materialer funnet her er helt og holden din egen risioko. Humlegaarden AS – humlesite.eu Reserverer seg retten til, på egenhånd, uten forpliktelser, å forbedre eller rette, korrigere utelatelse i enhver del av materialet som legges ut her.

TJENESTENE OG MATERIALENE TILBUS AV Humlegaarden AS – humlesite.eu PÅ EN «SOM DET ER» BASIS, OG Humlegaarden AS – humlesite.eu AVSTÅR KLART FRA ENHVER GARANTI, UTTRYKT ELLER IMPLISITT, UTEN BEGRENSNINGER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER BRUKBARHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL  Humlegaarden AS – humlesite.eu VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, KONSEKVENSER,  SKADER ELLER TAP SOM FØLGE AV MATERIALE FUNNET PÅ DISSE NETTSIDENE.

Humlegaarden AS – humlesite.eu Respekterer opphavsrettslige prinsipper, og vi ber om at brukere gjør det samme.  Humlegaarden AS – humlesite.eu Kan i visse tilfeller eller ved visse omstendigheter stenge tilgang eller ta ned nettsider dersom brudd på slike prinsipper oppdages.

De enkelte bloggene funnet på dette systemet er opprettet av de enkelte brukerne på egenhånd. Informasjonen uttrykt på disse nettsidene representerer nødvendigvis ikke Humlegaarden AS – humlesite.eu, og representer ikke selskapet på noen måte. Enhver bruk av kopibeskyttet materiale er strengt forbudt, med mindre rettighetshaveren har gitt sitt skriftelige samtykke til dette. Dersom slikt materiale oppdages på disse nettsider, bes informasjon sendt til ole (at) horneks.com som vil ta afære med den respektive brukeren som har lagt ut materialet.

Det er ikke Humlegaarden AS – humlesite.eu sin plikt å undersøke, følge opp, eller på annen måte identifisere brudd på opphavslrettslike forhold på vegne av de individuelle brukerne på dette nettstedet. Slike forhold må tas med den enkelte administrator for den aktuelle blogg direkte, gjerne med kopi til Humlegaarden AS – humlesite.eu. Ved slike forhold vil vi kunne oppgi identiteten til denne administrator til den fornærmede part eller rettslige/offentlige instanser skulle det være nødvendig.

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *